"KiA" Spółka Jawna
NIP: 626-10-13-890

ul. Wojska Polskiego 140
41-208 Sosnowiec

tel. : +48 (32) 292 85 65
email: kia@hot.pl